top of page

Kolejna edycja Konkursu Fotograficznego Kadry Modernizmu odbyła się pod hasłem przewodnim PRZESTRZEŃ DLA PIĘKNA, będąca głównym zagadnieniem podczas Festiwalu DoFA oraz Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Hasło odnosi się do wielu działań podejmowanych przez artystów, architektów, animatorów, osób kreujących i wpływających na wizerunek miasta. Program architektury ESK 2016 prezentuje kluczowe zagadnienia związane z historycznym rozwojem Wrocławia oraz pobliskich dolnośląskich miasteczek. Mamy okazję uczestniczyć  w skomplikowanym procesie,  w którym ważne są zarówno same działania, jak i ich odbiór. Ten długofalowy proces przeobraża miasto oraz nas samych, stając się inwestycją w naszą przyszłość. Konkurs staje się formą odpowiedzi na pytanie, co wpływa na atrakcyjność przestrzeni publicznej i w jakim stopniu nowe działania artystyczne mogą w nią ingerować. Fotografie prezentują miejsca, które wzmacniają tożsamość społeczną. Ukazują przestrzenie, które na nowo tworzą charakter Dolnego Śląska                   o wielowiekowej, bogatej i różnorodnej historii.

W gronie jury konkursu znaleźli się architekci i fotografowie, współpracujący z instytucjami kultury i sztuki. Starali się zwrócić szczególną uwagę na elementy tworzące atrakcyjną i otwartą przestrzeń miejską. 

Konkurs organizowany był w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury odbywającego się w dniach  7-14 października 2016 r. we Wrocławiu.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czas trwania wystawy: 09-24.10.2016 r.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław

Kurator wystawy i komisarz konkursu: Magdalena Piskor

bottom of page