top of page

Marek Morasiewicz

"Rędziński kosmos", Most Rędziński we Wrocławiu

NAGRODZONE PRACE

GRAND PRIX

MAREK MORASIEWICZ

1. "Rędziński kosmos", Most Rędziński we Wrocławiu

2. "Rzeka dla ludzi", Fragment bulwaru przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu

3. "Świt nad Widawą", Rzeka Widawa - w tle światła Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu

4. "(Pod)wodny Wrocław", Budynki wielorodzinne pomiędzy ul. Traugutta

a rzeką Oławą we Wrocławiu

5. "Miasto XXI wieku", Dom na wodzie przy Moście Grunwaldzkim we Wrocławiu, w tle kolejka linowa Politechniki Wrocławskiej

Marek Morasiewicz

"Rzeka dla ludzi", Fragment bulwaru przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu

Marek Morasiewicz

"Świt nad Widawą", Rzeka Widawa - w tle światła Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu

Marek Morasiewicz

"(Pod)wodny Wrocław, Budynki wielorodzinne pomiędzy ul. Traugutta a rzeką Oławą we Wrocławiu

Marek Morasiewicz

"Miasto XXI wieku", Dom na wodzie przy Moście Grunwaldzkim we Wrocławiu, w tle kolejka linowa Politechniki Wrocławskiej

NAGRODY RÓWNORZĘDNE

KATARZYNA ZDEB - DUDAŁA

Wielkomiejska Marina - budynek usługowo-apartamentowy Marina II oraz przedwojenna modernistyczna elektrownia wodna; 

 RENATA MAŁGORZATA ADAMUS

Nowe oblicze - nabrzeże przy moście mieszczańskim

MIROSŁAW ŁANOWIECKI

Poszukiwanie wody błękitu.... D.. - Hotel Park Plaza ul. Drobnera 11/13

KLAUDIA WITKOWSKA

Wakacje w mieście - Jelenia Góra ul. Aleja Wojska Polskiego 66

WYRÓŹNIENIA

AGATA GLISZCZYŃSKA

Miasto (w) płynie - Elektrownia Wodna II, ul. Księcia Witolda 3a, Wrocław

bottom of page